dilluns, 17 d’octubre del 2011

Deu anys del programa FEAC

 

Fa deu anys vaig col·laborar en el disseny dels materials del programa "Família Escola. Acció Compartida", una activitat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya adreçada als pares, els mestres i els professors de les escoles de la xarxa d'escoles cristianes de Catalunya. Un programa amb una finalitat molt clara: "reflexionar, gràcies al diàleg conjunt entre pares i professors, sobre l'educació desl fills i alumnes.